Grietje Koopmans
AGB-code: 90-046045
AGB- code praktijk: 90-54680
BIG-registratie: 39008187230
Ik ben als A-lid aan gesloten bij de NVST, onder het registratienr: L3071
RBCZ-geregistreerd

Na jarenlange ervaring als verpleegkundige, ben ik gestart met de diverse opleidingen die er in 2011 toe hebben geleid, mijn eigen praktijk te starten.

Binnen mijn praktijk, bied ik verschillende behandelvormen aan, waarbij ik werk op haptonomische basis. Maar vooral van mens tot mens, in verbinding met dat wat is en wat zich aandient.

Daarnaast ben ik werkzaam als verpleegkundige op haptonomische basis. Waarbij niet de beperkingen van de betreffende cliënt op de voorgrond worden gezet. Maar zijn of haar mogelijkheden. Niet gericht op overnemen (van de activiteit), maar juist op het uitnodigen gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden.

Verder ben ik me gaan toeleggen op het begeleiden van mensen met de diagnose (beginnende-) dementie (en hun naasten).

Palliatieve en Terminale zorg: ook in de laatste levensfase kan haptonomie een belangrijke rol spelen.