Haptonomie
Haptonomie is een benadering die zich richt op het menselijk gevoelsleven, waarvan het lichaam als drager wordt gezien. Het woord ‘haptonomie’ is afgeleid van de Griekse woorden hapsis en nomos. Hapsis betekent tastzin en nomos betekent wet. Samengevoegd betekent haptonomie: de wetmatigheden van het gevoelsleven, van de tast. Ons lichaam vertelt veel over onszelf, onze relatie met anderen en met onze omgeving. In het dagelijkse leven wordt er vaak een beroep gedaan op je denken en doen. De communicatie is gericht op effectiviteit en stelt voorwaarden aan ons doen en laten. Stilstaan bij wat je voelt en daar een stem aan geven, is voor veel mensen vreemd geworden of wordt genegeerd. Echter, de mens is een voelend wezen. Gevoel verbindt je met jezelf en met je omgeving. Haptonomie biedt je de mogelijkheid (weer) vertrouwd te worden met de taal van je lichaam en gevoelens.

Haptotherapie
Haptotherapie is een begeleidingsvorm, welke gebaseerd is op de uitgangspunten van de haptonomie. De therapie is een ervarings- en procesgerichte therapie. Het zelfregulerende vermogen van het lichaam wordt uitgenodigd via de taal en via de aanraking. Het uitgangspunt bij haptotherapie is: het voelbare lichaam. Dat is het lichaam dat we zijn en waarmee we de wereld ervaren en voelen. Het lichaam waarin ook onze gevoelsherinneringen zijn opgeslagen. Zoals wij ook een rationeel geheugen hebben dat weet wat we hebben meegemaakt. Ons lichaam slaat alle gevoelens en ervaringen op. Ons geheugen kan ons in de steek laten, ons lichaam kan protesteren en kunnen we te maken krijgen met klachten en gevoelens van onbehagen, waar we geen raad mee weten. Binnen de haptotherapie wordt stilgestaan bij wat je lichaam je te vertellen heeft. In de directe aanraking wordt je uitgenodigd om je innerlijke (vergeten) verhaal te vertellen. Om stil te staan bij hoe je jezelf, de ander en je omgeving ervaart. Luisteren naar de taal van je lichaam en te vertrouwen op je eigen waarnemingen en je gevoel. Het geeft inzicht in hoe je met jezelf omgaat en met de ander. Over hoe je in het leven staat en hoe je je hebt ontwikkeld.Het gaat over -er laten zijn van dat wat is-. Binnen de haptotherapie wordt je uitgenodigd, om je te verbinden met dat wat er in je leeft. En daarin zichtbaar, hoorbaar, voelbaar te worden. Wat beweegt jou. De beste kennismaking is de ervaring zelf.