Aanmelden
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Verwijzing door een huisarts is niet nodig. Je kunt je aanmelden door het contactformulier in te vullen of door te bellen. Wanneer ik aan het werk ben, neem ik de telefoon niet aan. Ik zal je dan zo snel mogelijk terugbellen. Op de pagina -Contact- kun je mijn contactgegevens vinden.

Werkwijze
Binnen de haptotherapie wordt er gewerkt met gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en via het aanraken op de behandelbank.
De eerste sessie betreft een intakegesprek, waarbij we samen je hulpvraag verhelderen.
Als haptotherapie hierbij aansluit plannen we in gezamenlijk overleg drie vervolgsessies. Hierin laat ik je ervaring opdoen met de haptonomie. Daarna evalueren we en bespreken we de voortgang en of de benadering van haptotherapie je aanspreekt. Tijdens het verdere behandeltraject zijn er regelmatig evaluatiemomenten om de voortgang te bespreken.

Behandelingen kunnen op verzoek ook bij u thuis of op locatie plaatsvinden.

Corona
Ik houd mij aan de maatregelen die op dat moment door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Bij vragen of behoefte aan meer informatie hoor ik het graag.

Tarieven

PGB begeleidingtarief op aanvraag

 

Haptotherapie per sessie € 83,00 per 01 januari 2023 € 89,-
1e sessie/intake € 83,00 per 01 januari 2023 € 89,-
Haptotherapie per sessie op locatie € 98,00 per 01 januari 2023 € 104,-
PGB begeleiding tarief op aanvraag

Bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast.

Betaling geschiedt per pin na afloop van de sessie. Je ontvangt de factuur per e-mail. Wanneer je in aanmerking komt voor vergoeding kun je de factuur opsturen naar je zorgverzekeraar.

De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing.

Afspraak afzeggen of verplaatsen
Een afspraak afzeggen of verplaatsen is geen probleem, mits je dit minimaal 24 uur van tevoren doet. Bij het afzeggen van gemaakte afspraken minder dan 24 uur vooraf of bij een niet nagekomen afspraak zal helaas het geldende tarief in rekening worden gebracht. Deze kosten komen niet in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar.

Vergoeding
Er zijn veel zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Informeer voor de vergoedingsregeling bij uw zorgverzekeraar. PGB begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Klachtenregeling
Als geregistreerd VBAG-lid ben ik vanuit de wet Wkkgz aangesloten bij Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil.

Ik stel me ten doel om de zorg voor jou zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent of een klacht hebt over de door mij geboden zorg. Deze klachtenprocedure dient ervoor om je als cliënt te informeren over de mogelijkheden om je ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.

Als je vragen hebt over de behandeling, ontevreden bent of een klacht hebt, dan kun je dit altijd aan mij kenbaar maken. In een gesprek kunnen we dan samen tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing komen.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met Quasir. Je kunt dan hulp inschakelen van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Deze kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar oplossingen. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat is er de mogelijkheid je te wenden tot geschilleninstantie Zorggeschil. De klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen.

Meer informatie kun je vinden op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Algemene Voorwaarden
Lees hier de Algemene Voorwaarden

Privacy
Lees hier het Privacy Document