Werkwijze
Binnen de haptotherapie wordt er gewerkt met gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en via het aanraken op de behandelbank.
De eerste sessie betreft een intakegesprek, waarbij we samen je hulpvraag verhelderen.
Als haptotherapie hierbij aansluit plannen we in gezamenlijk overleg drie vervolgsessies. Hierin laat ik je ervaring opdoen met de haptonomie. Daarna evalueren we en bespreken we de voortgang en of de benadering van haptotherapie je aanspreekt. Tijdens het verdere behandeltraject zijn er regelmatig evaluatiemomenten om de voortgang te bespreken.

Behandelingen kunnen op verzoek ook bij u thuis of op locatie plaatsvinden.

Verhindering
Bij het afzeggen van gemaakte afspraken minder dan 24 uur vooraf, wordt het geldende tarief in rekening gebracht.
Bij niet verschijnen op gemaakte afspraak zal deze wel in rekening worden gebracht.

Tarieven

Haptotherapie per sessie € 77,50
1e sessie/intake € 77,50
PGB begeleiding tarief op aanvraag

Bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast.

Vergoeding
Er zijn veel zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Informeer voor de vergoedingsregeling bij uw zorgverzekeraar.